Vestfolds geologi

 

Vestfold er et lite fylke, men har et geologisk mangfold. Fylket vårt har gjennom tidene hatt et nært forhold til stein. Hvis du ser rundt deg, vil du fort legge merke til at det meste du omgir deg med har noe med stein å gjøre.

Vestfolds geologi startet for 280 mill. år siden da jordskorpen delte seg og store lavamasser veltet opp fra sprekker og vulkaner.

Lavamassene la seg i kilometertykke lag og kan i dag finnes bl.a. som bergarten rombeporfyr i nordfylket. Noen masser størknet i dypet og er blitt til bergarten larvikitt i sørfylket. Vær og vind og de store istidene har senere tæret bort et par tusen meters høyde av disse fjellene.

Berggrunnskart over Vestfold

Ved å klikke på bildet kan du åpne et større kart i pdf format (ca 400 kb).

Bergarter danner tre hovedgrupper:

Eruptive bergarter:   er smeltet stein som har størknet, enten nede i jorden eller på overflaten som vulkanlava. f.eks. larvikitt, granitt, rombeporfyr, basalt.

Sedimentære bergarter: dannes ved sammenkitting og forsteining av leire, sand, stein eller rester av døde dyr og planter. F.eks. leirstein, sandstein og kalkstein.

Metamorfe bergarter: er i Vestfold oftest sedimentære bergarter som har blitt stekt av eruptive bergarter. Det vil si at når en lavastrøm flyter over en sedimentær bergart, blir denne sterkt varmet opp og omvandler seg til en annen hardere form. Bergarter med nye mineraler. f.eks. hornfels og marmor.

 

Mineraler er et eller flere grunnstoffer som har bundet seg til hverandre i et bestemt mønster. Det er funnet ca. 4000 forskjellige av disse i hele verden.   I Norge er det bare funnet 800 forskjellige mineraler.    Mange  finnes til  gjengjeld   i   alle verdens vakre farger. Mineralene danner som oftest krystaller. Mange samler på disse for deres spesielle form, skjønnhet og sjeldenhet. Eksempler på noen vanlige mineraler: kvarts, feltspat, glimmer (kråkesølv).

 


Ametyst fra Holmestrand
Foto: Ole Johnsen, København

 


Trilobitt fra Fiskum
Foto: Frode Andersen, Sandefjord

 

Fossiler er avtrykk etter døde dyr. I Vestfold har vi gode forekomster på øyene ved Holmestrand og Sandbukta. Det vi ser der er deler av et korallrev som er 400 millioner år gammelt. i dette revet levde det mange forskjellige dyregrupper. Noen av de vi finner igjen er blekkspruter (ortoseras), kjedekoraller (favosites), skjell (braciopoder). Alle disse fossilene har levd før dinosaurenes tidsalder.

Ved studier av fossiler kan vi danne oss et bilde av hvordan dyre og plantelivet var for mange hundre millioner år siden.

 

Geologi er læren om jordens tilblivelse og utvikling. Vi regner med at jorden er 4500 millioner år gammel. I Vestfold finner vi rester etter flere vulkaner og vulkan–utbrudd. De største er Sande-calderaen og Ramnescalderaen. En caldera er en vulkan som har eksplodert. Bergarten til høyre er fra Sandecalderaen.

Vestfold er et svært spennende fylke når det gjelder mangfoldet innen bergarter, mineraler og geologi.

 


Sferulittfels fra Eikern
Foto: Frode Andersen, Sandefjord

 

 

 

 

 


Copyright Ó Vestfold Geologiforening